De geschiedenis van het leven, wonen en werken in de koloniŽn van de Maatschappij van Weldadigheid herleeft onder uw ogen in museum De Koloniehof te Frederiksoord. De worsteling van 19e eeuwse paupers bij het opbouwen van een menswaardig bestaan is op aanschouwelijke wijze in beeld gebracht. Een bezoek aan De Koloniehof is een uitstekend idee voor een leuk en leerzaam dagje uit. www.dekoloniehof.nl